NEWS2 – Videoer

Bruk av ABCDE og NEWS2 verktøyet til systematisk screening av dårlige pasienter. Film laget til bruk i opplæring i sykehjem Bergen kommune.

Respirasjonsfrekvens

Hvordan ta respirasjonsfrekvens hos pasient? Opplæringsfilm om respirasjonsfrekvens

SPO2

Hvordan måle spo2/metning hos pasient? Opplæringsfilm om hvordan måle metning hos pasient.

Puls

Hvordan måle puls hos pasient?

Blodtrykk

Hvordan måle manuelt blodtrykk hos pasient? Opplæringsfilm som gjennomgår måling av manuelt blodtrykk

Bevissthetsnivå

Hvordan vurdere bevissthetsnivå hos pasient? Opplæringsfilm som gjennomgår vurdering av bevissthetsnivå i forhold til kriteriene i en NEWS2 scoring.

Temperatur

Hvordan måle temperatur hos pasient? Opplæringsfilm som gjennomgår måling av temperatur.

ABCDE – Hvordan vurdere en pasient etter ABCDE

Gjennomgang av hvordan en bruker ABCDE til systematisk pasientobservasjon og tiltak hos pasient

Steg for steg

Gjennomgang av hvordan en bruker scoringsverktøyet NEWS2

Klinisk respons

Hvordan følger en opp scoren i NEWS2? Gjennomgang av Bergen kommunes lokale tilpasninger på klinisk respons

Sjekkliste for sikker kommunikasjon

Gjennomgang av ISBAR som verktøy for sikker kommunikasjon gjennom identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand og råd.