Kompetansetrappen i kunnskapsbasert praksis

Trappetrinn 1

 • Kunnskapsbasert praksis – hva er det?
 • Tilgjengelige verktøy for å jobbe KB
 • Betydning av kunnskapsbasert praksis i mitt arbeid
 • Definert arbeidskrav

Uke 6 – 2 dager
Uke 13 – 1 dag

Passer for alt helsepersonell som jobber i sykehjem og som er en del av faglig utvikling i praksis.

Trappetrinn 2

 • Systematiske oversikter
 • Faglige retningslinjer
 • Søk
 • Oppsummert forskning som grunnlag i endringsarbeid
 • Definert arbeidskrav

Uke 11 – 2 dager
+  1 søkedag

Passer for ledere på alle nivå i sykehjem, eller de som har et særskilt ansvar for å holde seg faglig oppdatert på bestemte områder av praksis.

Trappetrinn 3

 • Implementering
 • Kunnskap-til-handling rammeverket
 • Å lede implementering
 • Kartlegging av barrierer og motivasjonsfaktorer
 • Definert arbeidskrav

Uke 13 – 2 dager

Passer for ledere på alle nivå i sykehjem, men særlig de som har et særskilt ansvar for at praksis endres og er i tråd med den mest pålitelige kunnskapen.