Kliniske problemstillinger

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Bakgrunn

IMPAKT prosjektet har som prinsipp og målsetting å involvere de som jobber i sykehjem i den forskningen som skjer. Når vi skal jobbe med implementering av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, er det derfor naturlig at de som jobber i sykehjem blir med å bestemme hvilken del av praksis det skal fokuseres på.  

Hensikt

Å kartlegge hva de som jobber i sykehjem anser som relevante og viktige kliniske problemstillinger i sykehjem, slik at de blir med å påvirke veien videre i prosjektet.

Forskningsspørsmål

  • Hva er relevante og viktige kliniske problemstillinger i sykehjem?

Metode

Vi ba fagsykepleiere ta en runde på egne sykehjem og kartlegge hva deres kollegaer på ulike poster og avdelinger mener er viktige og relevante kliniske problemstillinger i deres arbeidshverdag. I etterkant, på et felles fagsykepleiermøte, jobbet fagsykepleierne i grupper og diskuterte hva de hadde funnet. Kartleggingen og gruppearbeidet kuliminerte i lister over viktige kliniske problemstillinger. Listen ble presentert for sykehjemslegene (ved ledergruppen) og basert på hva de mente var mest relevant, landet vi på en tematikk som skal ha fokus i intervensjonens del 2.