Praksisveiledning

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Grete Oline Hole
Førstelektor – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Grete.Oline.Hole@hvl.no

Bakgrunn

Nasjonale føringer har som krav at helsepersonell må inneha kompetanse i kunnskapsbasert praksis.

Hensikt

Formålet med denne studien er å undersøke hvilke erfaringer sykepleiere har med å integrere kunnskapsbasert praksis i veiledning av sykepleierstudenter i sykehjem.

Forskningsspørsmål

  • Hvilke erfaringer har sykepleiere med å integrere kunnskapsbasert praksis i veiledning av sykepleierstudenter i sykehjem?

Metode

En kvalitativ studie med en fortolkende beskrivende tilnærming.

 

Poster til masterstudent Kjersti Beltestad
Poster til masterstudent Kjersti Beltestad