Spørreskjema

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Anne Kristin Snibsøer
Stipendiat
Mail: Anne.Kristin.Snibsøer@hvl.no

‘Kunnskapsbasert praksis profil’ (KBP2) er et spørreskjema som måler kunnskap, holdning og atferd relatert til kunnskapsbasert praksis. Skjemaet er oversatt fra det Australske skjemaet ‘Evidence-Based Practice Profile’ og består av fem domener: Relevans, Sympati, Terminologi, Atferd og Mestring.

Måleegenskapene for KBP2 viser at det er valid og reliabelt for domenene Relevans, Terminologi og Mestring, og at alle domener, bortsett fra Sympati, er mottakelig for endring. Strukturell validitet og reliabilitet bør utvikles videre.

Artikkel

Titlestad KB, Snibsoer AK, Stromme H, Nortvedt MW, Graverholt B, Espehaug B. Translation, cross-cultural adaption and measurement properties of the evidence-based practice profile. BMC Res Notes. 2017;10(1):44. Tilgjengelig: https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-017-2373-7