Spørreundersøkelse

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Anne Kristin Snibsøer
Stipendiat
Mail: Anne.Kristin.Snibsøer@hvl.no

En spørreundersøkelse ble gjennomført våren 2015 blant bachelorstudenter i sykepleie, ergoterapi, fysioterapi og radiografi ved fire store norske utdanningsinstitusjoner, for å kartlegge og sammenligne kunnskap, holdning og atferd relatert til kunnskapsbasert praksis (KBP). Resultatene viste at bachelorstudentene fant KBP relevant, men de hadde begrenset forståelse av KBP terminologi, redusert mestringsevne av KBP ferdigheter og anvendte KBP sjeldent. Det var små forskjeller mellom helseprofesjonene og mellom utdanningsinstitusjonene.

Artikkel

Snibsoer AK, Graverholt B, Nortvedt MW, Riise T, Espehaug B. Evidence-based practice profiles among bachelor students in four health disciplines: a cross-sectional study. BMC Med Educ. 2018;18(1):210. Tilgjengelig:https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-018-1319-7