Kan du det du tror du kan?

Birgitte Graverholt
Prosjektleder
Senterleder – Senter for kunnskapsbasert praksis HVL
Mail: Birgitte.Graverholt@hvl.no

Anne Kristin Snibsøer
Stipendiat
Mail: Anne.Kristin.Snibsøer@hvl.no

En undersøkelse blant bachelor- og mastergradsstudenter i helsefaglig fra Norge og Canada viste at det var lavt samsvar mellom studentenes selv-rapporterte og objektivt vurderte kunnskap i terminologi relatert til kunnskapsbasert praksis.

Artikkel

Snibsoer AK, Ciliska D, Yost J, Graverholt B, Nortvedt MW, Riise T, et al. Self-reported and objectively assessed knowledge of evidence-based practice terminology among healthcare students: A cross-sectional study. PLoS One. 2018;13(7):e0200313. Tilgjengelig: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0200313